Categories
Tredje Sektorn

Ny lansering: Kommunikationspaket

Vi i Tredje Sektorn har på senaste tiden märkt av ett allt större behov och en växande efterfrågan på skräddarsydda kommunikationsinsatser hos olika ideella och idéburna organisationer. Då vi alltid strävar efter att vara helhetslösningen för organisationer gav detta oss en tankeställare och vi började fundera.

Efter några veckors brainstorming, diskussioner och samarbete, kom vi fram till något konkret. Ett idéfrö blev till en fullt utvecklad skapelse. Därav kan vi nu med stolthet och stor glädje berätta att Tredje Sektorn har utformat en alldeles, sprillans ny produkt för ideella organisationer att ta del av! Vi kallar denna produkt för Kommunikationspaketet.

Kommunikationspaketet innehåller ett flertal olika möjligheter till kommunikationshjälp åt ideella organisationer. Alla skräddarsydda och anpassade utefter organisationers egna önskemål och budgetar. Detta paket innebär kort och gott att ideella organisationer erbjuds hyra in Tredje Sektorns kommunikatör för att arbeta med deras kommunikation under en (upp till dem själva) bestämd tidsperiod.

Paketet erbjuds i form av punktinsatser till fastpris, paketpris eller i form av löpande kommunikationsinsatser där vår kommunikatör går in och utvecklar er organisations kommunikation. 

Tredje Sektorn specialiserar sig på att arbeta med kommunikation för ideella organisationer. Vi är insatta i hur alla processer inom en ideell organisation går till, hur viktigt exempelvis förankring i målgruppen och den egna organisationen är, samt innehar kompetens om hur vi kan främja synlighet och uppbyggandet av ett starkt samhällsengagemang i syfte att lyfta demokratiska idéer. 

Givetvis för vi gärna en dialog för hur vi skulle kunna utforma och skräddarsy kommunikationshjälpen utefter just er organisation!

Hör av er redan idag om ni känner att detta skulle kunna vara något för er!

Väl mött,

/ Tredje Sektorn

Categories
Tredje Sektorn

Mina tankar inför starten

Efter att ha följt utvecklingen inom civilsamhället länge, uppmärksammade jag ett växande behov hos ideella organisationer – speciellt när det kommer till frågor som rör att driva och få pengar till projekt. 

På senare år har det blivit mer fokus på projektifiering inom det idéburna. Projektmedel från olika finansiärer blir allt mer kopplade till separata projekt. Många driver projekt för första gången och har dessutom svårt för att hitta rätt människor som har den kompetens som behövs. Jag ville skapa en plattform för ideella organisationer för att möta detta behov och skapa trygghet. 

Därför valde jag att dra igång Tredje Sektorn.

Nya utmaningar inom sektorn
Jag har alltid varit bekväm med att ta mig an nya projekt och arbeta med att utveckla ideella organisationer, något som jag fokuserat mycket på under min tid som generalsekreterare på Förbundet Vi Unga. Efter många år inom det idéburna märkte jag att sektorn mötte nya utmaningar. Det har blivit allt viktigare att verkligen kunna sätta fingret på vad man som ideell organisation har som mål. Man behöver också styra sina ansökningar i en mer projektifierad riktning, då många finansiärer numera kräver det. 

Många upplever detta som ett problem och behöver stöd för att kunna ta sig an denna nya utmaning. Både nya och redan etablerade organisationer kan känna sig osäkra kring att starta projekt, hålla koll på olika anslag och andra delar som tillhör driften av en ideell organisation. En del känner också oro kring hur deras organisation ska få finansiering, och hur de ens ska kunna arbeta med sina idéer på ett hållbart sätt. 

Många organisationer letar efter rätt kompetens

En annan utmaning för ideella organisationer är att komma i kontakt med rätt personer med rätt kompetens. Många förbund har en ganska stor ruljans på människor och en relativt liten personalstyrka. Nyckelpersoner försvinner ofta och nya personer hamnar på nya roller – man byter helt enkelt ut mycket. 

Ibland kan detta skapa en otrygghet, speciellt när spetskunskap försvinner. I många fall kan det handla om att en nyckelperson i en ideell organisation slutar och tar med sig en del av organisationens kunskap. 


Organisationer behöver kunskap i form av punktinsatser

Det är vanligt att ideella organisationer har mindre personalgrupper, vilket gör det viktigare att fokusera mer på att komma i kontakt med nyckelpersoner som kan ta sig an kortare uppdrag och göra punktinsatser. Oftast är behovet av en viss kompetens tillfälligt, vilket gör att man som organisation kanske bara behöver en person för en kortare tid. Detta är en av utmaningarna som jag vill bidra till att lösa med Tredje Sektorn.

Vårt sätt att möta utmaningarna

Idag finns det så många människor som sitter på riktigt bra kunskap, men som kanske håller sig inom sin sfär och organisation. Jag ser ett behov och intresse hos många inom det idéburna, att dela med sig av sina kunskaper i form av kortare uppdrag och punktinsatser åt andra organisationer. Jag vill bygga vidare på denna tanke och hitta nya kanaler där vi kan arbeta tillsammans. Detta gynnar både individen, organisationen, och i slutet av dagen – hela civilsamhället. Alla parter kan ta del av varandras kunskaper och lära sig något nytt. 


Tredje Sektorn lägger energi på att identifiera vilka spetskunskaper som är behövda, så att vi kan bygga upp ett nätverk av välbehövd kunskap. Jag vill att Tredje Sektorn ska arbeta för att komma i kontakt med nyckelpersoner och människor som vill vara bestående. Vårt mål är att vi ska vara en komplett lösning för de som driver projekt och behöver kortsiktiga lösningar. 

Visionen för Tredje Sektorn

Mitt mål med Tredje Sektorn är att skapa ett socialt företag som samlar kompetenser från olika delar av civilsamhället. Tredje Sektorn strävar efter att bygga upp ett kunskapsnätverk av olika nyckelpersoner och kompetenser som kan stödja varierande projekt. Vi ska finnas som ett stöd åt ideella organisationer som driver tillfälliga projekt. En annan huvuddel av vår vision är också att hjälpa till med att hitta finansiering för dessa projekt. 

Vi vill nå så många som möjligt och täppa igen det hål som finns i branschen. 

På detta sätt hoppas jag kunna bistå civilsamhället och hela den ideella, idéburna sektorn med ett varierande nätverk av olika kompetenser fördelade på rätt plats. Jag hoppas att Tredje Sektorn och denna vision framöver ska kunna leda till en värdefull utveckling av ett demokratiskt och hållbart välfärdssamhälle där idéer blir till verklighet och utmaningar till möjligheter. 

Allt gott, Joakim Stålåker VD Tredje Sektorn AB

joakim.stalaker@tredjesektorn.se

072 300 17 27

Categories
Tredje Sektorn

Se över!

När uppdaterade och utvärderade din organisation senast rutiner, processer och styrdokument? 

Utan att någon ser över grundläggande mönster och arbetsrutiner i en organisation, minskar chanserna till framgång och goda resultat.

Din organisations framtid kan stå på spel

Risken är stor att dessa moment bortprioriteras när det finns mycket att stå i och brist på tid. När allt fokus hamnar på löpande arbetsuppgifter, glöms ibland det mest grundläggande bort. Otydliga styrdokument och rutiner leder till en rörig och oorganiserad situation, där viktiga moment försummas. 

När negativa mönster och vanor inte uppmärksammas, kan en organisations framgång sättas på spel. 

Vi ger dig rätt verktyg för att förnya din organisation

Vinsterna och fördelarna med att ta in någon utomstående är många. Med oss kan du bolla idéer och diskutera hur din förening kan utvecklas på bästa sätt. Både nya och redan befintliga organisationer kan behöva fräscha ögon som identifierar mönster i behov av förbättring.

Tillsammans hittar vi alla byggstenar som behövs för att få din organisation att nå uppsatta mål. Vi ser över betydande processer inom organisationen och ställer frågor. 

Några av de frågeställningar vi fokuserar på är exempelvis:

 • Hur fungerar kommunikationen inom organisationen?
 • Hur ser ekonomin ut?
 • Vilka arbetssätt finns?
 • Vilka arbetsmetoder används?
 • Hur följs projekt och processer upp?
 • Vad kan förbättras?

Vi är experter på problemlösning

När vi samlat tillräckligt med information om din organisation fokuserar vi på analys och problemlösning. Med Tredje Sektorns breda branschkännedom och kunskap kan nya smarta strategier tas fram. 

En tydlig bild av vad som kan förbättras

Efter en djupgående analys skapar vi en klar och tydlig bild av vad som kan förbättras. Vi diskuterar hur olika delar av din organisation kan bli bättre. Förslag ges på vilka åtgärder som kan vidtas och vi går igenom hur organisationen kan gynnas av dessa förändringar. 

Vår erfarenhet ger dig stöd utöver det vanliga

Tredje Sektorn har samlad erfarenhet från den ideella sektorn och känner till vilka utmaningar som organisationsutveckling innebär. Vi arbetar alltid med att hitta nya nyckelpersoner som kan vara till gagn för dina projekt och din organisatoriska utveckling. Vår vision är att vara en komplett lösning för din organisation. Självklart tar vi fullt ansvar över vårt arbete och finns med i hela processen – från startskottet till att din idé blir verklighet. 

Behöver din organisation ses över? Kontakta oss redan idag för att komma igång!

Categories
Tredje Sektorn

Komma igång!

 • Vill du ta din ideella organisation till en ny nivå? 
 • Göra verklighet av din projektidé? 
 • Hitta finansiärer till ditt projekt och öka dina chanser till att få bidrag och anslag beviljade? 

Vi erbjuder våra tjänster åt både nystartade och redan etablerade organisationer inom den ideella sektorn. Vårt ständigt växande nätverk har bred erfarenhet av att stötta och leda organisationer inom den ideella sektorn. Tredje Sektorn hjälper din organisation nå dit du vill!

En professionell ansökan ökar dina chanser

Vi vet att ansökningar för bidrag och anslag inte alltid blir beviljade och att det kan vara en frustrerande och svår uppgift. Tredje Sektorn har hjälpt många organisationer med att få pengar och nå sina mål. Vi hjälper dig att skriva professionella ansökningar och samlar allt underlag som krävs för att ge dig den absolut bästa chansen till beviljning. Du har oss vid din sida hela vägen. Detta sparar dig tid och ger din organisation en lättsam uppstart med rätt verktyg.

Har du redan ett projekt på gång? 

Vi hjälper också till med redan startade projekt. Saknar du någon att bolla idéer med, eller hade din organisation behövt hjälp med nya projekt?

Många idéburna organisationer har redan en bra grund att stå på, men behöver stöd för att ta sig an nya utmaningar. Fördelarna med organisationsrådgivning är många. Det skapar ökat mod, så att du vågar ta nästa steg. Det du lär dig från Tredje Sektorn kan du sedan också ta med dig i framtida arbete med din ideella verksamhet. 

Vad hjälper vi till med?

Tredje Sektorn hjälper dig med allt ifrån rekryteringsprocesser och introduktioner, till idéutveckling och förbättring av din organisations kommunikation. Vi finns där som en stöttande och utomstående part när det krävs extra engagemang och energi. Vårt mål är alltid att vara en komplett lösning för dig som driver projekt. Detta gör att du kan känna dig säker och fokusera på det som är viktigast. 

Vi guidar dig framåt

Tredje Sektorn hjälper dig att hitta den bästa metoden för dina behov och ger rådgivning på ett effektivt och målfokuserat sätt. Att ha det rätta stödet i eventuella motgångar kan vara direkt avgörande för din organisations utvecklings- och tillväxtprocess. Vi brinner för problemlösning och strävar efter att skapa trygghet och effektiva lösningar för din organisation.

Läs mer om hur det går till när du vill ta del av denna tjänst i vår steg-för-steg (länk) guide.

Kontakta oss om du är intresserad av denna tjänst, eller om du är nyfiken och vill ställa frågor!

Categories
Tredje Sektorn

Stötta!

Räcker inte tiden till, eller känner du att en stöttepelare hade gjort allt mycket lättare? 

Utan rätt kunskap kommer en organisation inte framåt. Ibland kan det vara svårt att veta hur ett eller flera projekt ska tas vidare, eller hur din organisation kan komma loss efter att ni kört fast. Att driva en ideell organisation är en stor uppgift.

Kanske är du ny i rollen, eller så har du många års erfarenhet bakom dig men behöver stöd för att komma i rätt riktning?

Vi stöttar dina projekt

Ofta kan det gynna att ha någon att vända sig till för att komma steget längre och hantera motgångar. Vi stöttar projektledare, ordförande och förtroendevalda i sin utveckling och ser till att deras idé går i rätt riktning. 

Oavsett din bakgrund erbjuder vi professionell rådgivning. Att få stöd från oss innebär att du får tillgång till vår ständigt växande branschkännedom och ett brett spektrum av kompetens. Detta är nyckeln till en framgångsrik ideell organisation. 

Vårt fokus ligger på:

 • Coaching
 • Skräddarsydd stöttning 
 • Stöd i grupprocesser och projekt
 • Utbildande insatser

Coaching med dina behov i fokus

Med hjälp av Tredje Sektorn får du stöd i hur din organisation kan komma vidare med projekt och uppnå sin fulla potential. Vi ger dig skräddarsydd coaching som passar just dina behov. Varje organisation eller förbund behöver olika stöd. Vi lägger därför stor vikt vid att sätta oss in i just din unika situation och utarbeta en strategi som framgångsrikt tar dig till dina mål.

Skräddarsydd plan som möter dina behov

Ofta sätter vi upp en plan tillsammans med dig som kund och erbjuder exempelvis ett antal timmars coaching varje vecka. Detta säkerhetsställer att ditt projekt följer en optimal utvecklingslinje – och att åtgärder vidtas om du skulle halka efter. 

Vi utbildar dig och din organisation

Våra utbildande insatser ger dig fräsch och relevant information om hur projektledning fungerar. Vi ger dig insikt och uppbackning i vad som är viktigt för just ditt koncept, så att din organisation når sina framtidsmål. Tredje Sektorn ger dig de svar du behöver i arbetet – så att du kan vara säker på att du kommer vidare. 

Tillsammans hittar vi nya möjligheter och lösningar!

Nyfiken? Kontakta oss redan idag!

Vill du veta mer om hur Tredje Sektorn kan stötta dig? Hör av dig till oss nu för att få veta mer. Vi svarar på dina frågor och berättar mer om hur vi kan komma igång med coachning och stöttning!